Kierunki

Technik
górnictwa podziemnego

Kierunek, po którym uzyskasz kwalifikacje dla zawodu technik górnictwa podziemnego GIW.09

kwalifikacja:

GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

Forma kształcenia:

Szkoła

MINIMALNE WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA:

ukończona Szkoła Branżowa I Stopnia lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wymagania:

ukończone 18 lat

Tryb nauki:

zaoczny (sobota/niedziela)

Technik
budowy dróg

Kierunek, po którym uzyskasz kwalifikacje dla zawodu technik budowy dróg BUD.15

kwalifikacja:

BUD.15 Organizacja robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Forma kształcenia:

Szkoła

MINIMALNE WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA:

ukończona Szkoła Branżowa I Stopnia lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wymagania:

ukończone 18 lat

Tryb nauki:

zaoczny (sobota/niedziela)

Technik
budownictwa

Kierunek, po którym uzyskasz kwalifikacje dla zawodu technik budownictwa BUD.14

kwalifikacja:

BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Forma kształcenia:

Szkoła

MINIMALNE WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA:

ukończona Szkoła Branżowa I Stopnia lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wymagania:

ukończone 18 lat

Tryb nauki:

zaoczny (sobota/niedziela)

Technik
mechanik

Kierunek, po którym uzyskasz kwalifikacje dla zawodu technik mechanik MEC.09

kwalifikacja:

MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Forma kształcenia:

Szkoła

MINIMALNE WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA:

ukończona Szkoła Branżowa I Stopnia lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wymagania:

ukończone 18 lat

Tryb nauki:

zaoczny (sobota/niedziela)