Nabór

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Nazwa szkoły:
Niepubliczna Szkoła Branżowa II Stopnia

Forma kształcenia
zaoczna – zajęcia będą się odbywać weekendowo – co 2 tygodnie

Kierunki kształcenia:

 • technik mechanik – kwalifikacja MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • technik górnictwa podziemnego – kwalifikacja GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
 • technik budownictwa –  kwalifikacja BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
 • technik budowy dróg – kwalifikacja BUD.15 Organizacja robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów


Szkoła przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego

Nabór do szkoły – przyjmujemy absolwentów:

 • szkół branżowych I stopnia

ukończona kwalifikacja/zawód w szkole branżowej I stopnia kierunek kształcenia w naszej szkole
górnik eksploatacji podziemnej (GIW.02) eksploatacja podziemna złóż technik górnictwa podziemnego – kwalifikacja GIW.09
ślusarz (MEC.08) wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi   technik mechanik – kwalifikacja MEC.09  
mechanik-monter maszyn i urządzeń (MEC.03) montaż i obsługa maszyn i urządzeń technik mechanik – kwalifikacja MEC.09  
operator obrabiarek skrawających (MEC.05) użytkowanie obrabiarek skrawających technik mechanik – kwalifikacja MEC.09  
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych  i drogowych (BUD.13)   technik budowy dróg – kwalifikacja BUD.15  
monter konstrukcji budowlanych (BUD.08) – montaż konstrukcji budowlanych technik budownictwa – kwalifikacja BUD.14  
murarz-tynkarz (BUD.12) wykonywanie robót murarskich i tynkarskich technik budownictwa – kwalifikacja BUD.14  
betoniarz-zbrojarz (BUD.01) wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich technik budownictwa – kwalifikacja BUD.14  

Wszelkie różnice w nazwach, kierunkach, możliwości przyjęcia itp. wyjaśnia dyrektor szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu /wykonywania  zawodu
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia

W szkole zapewniamy:

 • profesjonalne  wyposażone pracownie szkolne
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • przyszłościowe kierunki kształcenia zapewniające dobrze płatną pracę
 • naukę bez opłat czesnego
 • stypendia dla wszystkich

Pozostałe osoby przyjmujemy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

 

Czy jesteś absolwentem Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej?

A więc zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe!

Czy jesteś absolwentem Szkoły Branżowej I Stopnia i ukończyłeś szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, o który się ubiegasz lub czy posiadasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje jako:
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • operator obrabiarek skrawających
 • ślusarz
Czy jesteś absolwentem Szkoły Branżowej I Stopnia i ukończyłeś szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, o który się ubiegasz lub czy posiadasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje jako:
 • monter konstrukcji budowlanych
 • murarz-tynkarz
 • betoniarz-zbrojarz
Czy jesteś absolwentem Szkoły Branżowej I Stopnia i ukończyłeś szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, o który się ubiegasz lub czy posiadasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje jako operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych?
Czy jesteś absolwentem Szkoły Branżowej I Stopnia i ukończyłeś szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, o który się ubiegasz lub czy posiadasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje jako górnik eksploatacji podziemnej?