Szukaj
Close this search box.

Technik
budownictwa

Jak wygląda nauka w szkole?

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa dwa lata i jest bezpłatna.
System kształcenia: zaoczny (dwa/ trzy weekendy w miesiącu).
W branżowej szkole II stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej dla zawodu technik budownictwa BUD.14.


Co zyskujesz, kończąc naszą szkołę?

Ukończenie szkoły branżowej II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika w nauczanym zawodzie, uzyskanie świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego) oraz możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.


Kto może uczyć się w naszej szkole?

W roku szkolnym 2022/2023 szkoła prowadzi nabór dla: 

 • absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych, poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie,   
 • absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole, począwszy od roku szkolnego 2012/2013, którzy posiadają świadectwo potwierdzające kwalifikacje w jednym z poniższych zawodów:
  • monter konstrukcji budowlanych,
  • murarz-tynkarz,
  • betoniarz-zbrojarz.


Co potrzebujesz?

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dyplom kwalifikacji zawodowych
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu


Jak można się zapisać i uzyskać informacje o szkole?

 • telefonicznie – pod numerem: +48 32 413 18 18
 • mailem – na adres: czesc@nsb.edu.pl
 • u nas w szkole w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Energetyków 8


Co Ci dajemy?

 • profesjonalnie wyposażone pracownie szkolne
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • przyszłościowe kierunki kształcenia zapewniające dobrze płatną pracę
 • naukę bez opłat czesnego
 • możliwość zdania matury
 • stypendia dla wszystkich

Zainteresowany? Przeczytaj nasz artykuł Technik budownictwa – przyszłościowy zawód z szansą na dużą karierę🛠️ i dowiedz się jeszcze więcej!
ZaczynajMY!

Zapisz się już teraz!

Spełniam warunki minimalne:

ukończona Szkoła Branżowa I Stopnia lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ukończone 18 lat

Wypełnij dane:

Przykro nam, nie spełniasz minimalnych wymagań.

Sprawdź ofertę kwalifikowanych kursów zawodowych