Szukaj
Close this search box.

Praca po techniku górnictwa podziemnego – czy warto?

W tym artykule opowiemy trochę o zawodzie technika górnictwa podziemnego – czy warto wiązać z tym karierę po szkole?

Wstęp

Wstęp do pracy po techniku górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego to osoba odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z eksploatacją złoża mineralnego. Praca ta jest bardzo wymagająca i wymaga od pracownika odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Zastanawiasz się, czy warto podjąć pracę po techniku górnictwa podziemnego? Przeczytaj ten artykuł, a poznasz korzyści i wady tej pracy, perspektywy kariery oraz przyszłość branży górniczej.

Czym jest technik górnictwa podziemnego?

Technik górnictwa podziemnego to osoba, która zajmuje się planowaniem i nadzorowaniem prac związanych z eksploatacją złoża mineralnego. Do obowiązków technika górnictwa podziemnego należy również nadzorowanie procesu wydobycia i dbanie o bezpieczeństwo pracowników.

Wymagania na stanowisku technika górnictwa podziemnego

Aby pracować na stanowisku technika górnictwa podziemnego, należy posiadać odpowiednie wykształcenie: średnie, wyższe o kierunku górnictwo lub pokrewnym, ukończyć odpowiedni kierunek w szkole branżowej. Wymagane są również uprawnienia do wykonywania prac związanych z bezpieczeństwem oraz obsługą urządzeń i maszyn górniczych. Pracownik powinien również posiadać doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z górnictwem oraz umiejętności związane z planowaniem i nadzorowaniem procesów wydobywczych. Wymagana jest również dobra kondycja fizyczna oraz gotowość do pracy w trudnych warunkach, takich jak wilgotność, niska temperatura i ograniczona przestrzeń.

Korzyści i wady pracy po techniku górnictwa podziemnego

Praca po techniku górnictwa podziemnego może być bardzo satysfakcjonująca i zapewnić pracownikowi stabilne zatrudnienie, ale równocześnie może być trudna i niebezpieczna. Poniżej przedstawione są główne zalety i wady takiej pracy, jak również ryzyka z nią związane.

Zalety pracy po techniku górnictwa podziemnego:

 1. Stabilne zatrudnienie – praca w branży górniczej zapewnia stabilne i długoterminowe zatrudnienie. Branża ta jest ważna dla gospodarki kraju i zatrudnia wiele osób.
 2. Wysokie wynagrodzenie – praca po techniku górnictwa podziemnego zwykle zapewnia dobre wynagrodzenie. Związane jest to z trudnościami związanymi z pracą w podziemnych kopalniach oraz potrzebą posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
 3. Rozwój zawodowy – praca po techniku górnictwa podziemnego może zapewnić rozwój zawodowy i awans na wyższe stanowiska, zwłaszcza jeśli pracownik posiada doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.
 4. Praca w zespole – praca w branży górniczej wymaga pracy w zespole, co może być dla wielu osób pozytywnym doświadczeniem. Może to prowadzić do rozwoju umiejętności interpersonalnych i dobrej komunikacji.

Wady pracy po techniku górnictwa podziemnego:

 1. Trudne warunki pracy – praca w kopalniach pod ziemią jest trudna i wymaga pracy w wilgotnych i niskich temperaturach. Pracownik musi być gotowy na pracę w ograniczonej przestrzeni, co może prowadzić do klaustrofobii.
 2. Zagrożenia zdrowotne – praca w kopalniach pod ziemią naraża pracowników na zagrożenia zdrowotne, takie jak pyły, kurz, gazy i hałas. Może to prowadzić do chorób układu oddechowego i innych chorób związanych z pracą w trudnych warunkach.
 3. Zagrożenia bezpieczeństwa – praca w kopalniach pod ziemią jest niebezpieczna i naraża pracowników na ryzyko wypadków. Z tego powodu pracownicy muszą przestrzegać ścisłych procedur bezpieczeństwa i regularnie uczestniczyć w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem.
 4. Praca w systemie zmianowym – praca w kopalniach pod ziemią odbywa się w systemie zmianowym, co oznacza, że pracownik musi być gotowy na pracę w nocy i w weekendy.

Ryzyka związane z pracą po techniku górnictwa podziemnego

Praca po techniku górnictwa podziemnego to zajęcie wymagające od pracownika narażania swojego zdrowia i życia na różne zagrożenia. Pracownicy pod ziemią są narażeni na szereg ryzyk, takich jak:

 • Wypadek górniczy – praca pod ziemią jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Niestety, wypadki górnicze zdarzają się nawet w najlepszych kopalniach. Mogą to być zarówno wypadki związane z wybuchem metanu, jak i zawałami skał.
 • Zatrucia gazem – pod ziemią występuje wiele gazów, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni, aby wiedzieć, jakie gazów mogą wystąpić i jakie środki ostrożności należy podjąć.
 • Złamania i skręcenia – praca w trudnych warunkach pod ziemią naraża pracowników na liczne kontuzje i urazy. Wymagana jest duża ostrożność, aby uniknąć złamań, skręceń i innych urazów.
 • Narażenie na hałas – praca w kopalniach jest często związana z występowaniem wysokiego poziomu hałasu, który może negatywnie wpływać na zdrowie pracowników.

Praca po techniku górnictwa podziemnego jest zajęciem wymagającym dużej wiedzy, umiejętności i wytrzymałości fizycznej. Jest to jednak również zawód, który może zapewnić satysfakcjonujące zarobki oraz rozwój zawodowy. Należy jednak pamiętać, że praca ta niesie ze sobą wiele ryzyk i zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.

Ostatecznie, decyzja o podjęciu pracy po techniku górnictwa podziemnego powinna być dobrze przemyślana i oparta na świadomości związanych z nią zagrożeń i wad.

Perspektywy kariery po techniku górnictwa podziemnego

Po ukończeniu odpowiedniej szkoły o specjalizacji górnictwo podziemne, można podjąć pracę jako technik górnictwa podziemnego. To stanowisko może być początkiem kariery zawodowej w tej branży, a także otwiera drzwi do kolejnych szczebli hierarchii w firmie górniczej.

Możliwości rozwoju zawodowego po techniku górnictwa podziemnego

Wśród możliwości rozwoju zawodowego po techniku górnictwa podziemnego można wymienić między innymi awans na kierownika zespołu górniczego, nadzorcy odcinka roboczego, specjalistę ds. bezpieczeństwa w górnictwie, czy inżyniera górnictwa. W tym przypadku, zdobycie wyższego wykształcenia może być niezbędne dla dalszego rozwoju kariery.

Zarobki po techniku górnictwa podziemnego

Wysokość wynagrodzenia technika górnictwa podziemnego zależy od wielu czynników, takich jak doświadczenie zawodowe, umiejętności, zakres obowiązków, lokalizacja miejsca pracy czy też wielkość przedsiębiorstwa. Według danych z serwisu zarobkowego wynagrodzenia.pl, średnie wynagrodzenie brutto technika górnictwa podziemnego wynosi około 5500-7000 złotych miesięcznie.

Konkurencja na rynku pracy po techniku górnictwa podziemnego

Rynek pracy dla techników górnictwa podziemnego jest dość konkurencyjny, jednak wciąż istnieją potrzeby kadrowe w tym sektorze, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach górniczych. Osoby posiadające doświadczenie i specjalizacje w konkretnej dziedzinie górnictwa, jak również zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji i rozwijaniem się, mają większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Przyszłość pracy po techniku górnictwa podziemnego

Trendy na rynku pracy po techniku górnictwa podziemnego wskazują na pojawienie się coraz większej liczby firm z branży wydobywczej. Z jednej strony jest to dobra wiadomość dla absolwentów techników górniczych, ponieważ pojawiają się nowe miejsca pracy, a z drugiej strony, rośnie konkurencja na rynku.

Perspektywy rozwoju branży górniczej są również bardzo ważne dla przyszłości pracy po techniku górnictwa podziemnego. Obecnie, w Polsce prowadzone są prace nad strategią rozwoju górnictwa do 2040 roku, która zakłada m.in. rozwój nowych technologii wydobywczych, eksploatację złóż metali kolorowych, a także zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych.

Wpływ zmian klimatycznych na przyszłość pracy po techniku górnictwa podziemnego jest również nieunikniony. Ze względu na konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych, coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Jednakże, z uwagi na to, że górnictwo jest jednym z głównych sektorów przemysłowych w Polsce, nadal będzie ono miało istotne znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Tak więc czy warto?

Praca po techniku górnictwa podziemnego to praca wymagająca, ale również dająca wiele satysfakcji. Osoby zainteresowane pracą w tej branży powinny mieć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, a także być gotowe na ryzyko związanego z pracą w podziemnych kopalniach. Jednocześnie, praca po techniku górnictwa podziemnego oferuje wiele korzyści, w tym stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Wpływ zmian klimatycznych na przyszłość pracy po techniku górnictwa podziemnego oraz perspektywy rozwoju branży górniczej stanowią wyzwanie, ale również szanse dla przyszłych pokoleń pracowników górniczych.

Czy warto? Warto, jeśli jest się świadomym zagrożeniem i ma się w sobie chęci do samorozwoju. W naszej szkole w dużym stopniu przygotowujemy do pracy na kopalni i wyjaśniamy wiele kwestii.

Jeśli chciałbyś zostać technikiem górnictwa podziemnego, a jeszcze nie zdecydowałeś – w NSB czekamy na Ciebie!