Aktualizacja planu zajęć dla KKZ

Cześć😎 

Zajęcia praktyczne z KKZ Ślusarz, które miały odbyć się w dniach 25-26.02.2023 r., zostały odwołane z powodu choroby instruktorów.

Dla uczestników KKZ Górnik również mamy ważną informację. W dniach 4-5 marca 2023 r. odbędą się zajęcia praktyczne z wydobywania kopalin. Dla słuchaczy, którzy nie wezmą w nich udziału, zapraszamy na zajęcia w szkole, które również odbędą się w tych dniach i będą liczone jako zaliczenie.